XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

Od wykluczenia do włączenia.
Podróż poprzez różne obszary życia społecznego

29 maja 2018 r.

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu
(ul. Lwowska 1).

Celem naszej konferencji jest skłonienie Państwa do refleksji nad różnymi obszarami wykluczenia oraz możliwościami włączania zróżnicowanych grup do życia społecznego. Analizie poddamy różne grupy wiekowe, obejmujące dzieci, młodzież, dorosłych, a także seniorów. Skoncentrujemy się na uniwersalnych metodach i technikach dla osób z różnymi rodzajami wykluczenia.

Wprowadzeniem do naszych rozważań będą prawne aspekty wykluczenia i dyskryminacji. W ramach naszych wystąpień podejmiemy tematykę obejmującą wykluczenie osób ze względu na stan zdrowia m.in. osób z nowotworem, ze spektrum autyzmu, osób niepełnosprawnych. Zastanowimy się również nad sposobami włączania społecznego seniorów. Uwadze poświecimy także problem przygotowania więźniów do powrotu do społeczeństwa.

W ramach konferencji proponujemy Państwu również udział w jednym z pięciu warsztatów, których tematyka koncentruje się na metodach i technikach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jeden z warsztatów dotyczyć będzie prezentacji technik socjoterapeutycznych wykorzystywanych w praktyce nauczycielskiej. W formie warsztatowej przedstawimy również główne założenia Programu Wzmacniania Rodziny jako metody ułatwiającej niwelowanie barier pomiędzy dzieckiem a rodzicem. W celu poznania technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, proponujemy Państwu udział w warsztacie antystresowym. Przygotowaliśmy również warsztat mający na celu przedstawienie różnych technik integracyjno-animacyjnych oraz praktyczny warsztat tworzenia pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi.

Dopełnieniem naszej konferencji będzie sesja posterowa na temat różnych aspektów wykluczenia i włączenia społecznego.

Chcielibyśmy, aby zaprezentowane przez nas wystąpienia, warsztaty i postery stały się dla Państwa tematem do refleksji, inspiracją do podejmowania działań na rzecz innych oraz do tworzenia własnego warsztatu pracy.

Mamy nadzieję, że tematyka oraz forma naszej konferencji zachęci Państwa do wzięcia w niej udziału. W celu dokładnego zapoznania się z przebiegiem konferencji, dołączmy program

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji edukacyjnych, dla których proponowana przez nas tematyka jest ważna z punktu widzenia rozwoju osobistego i zawodowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o zarejestrowanie się wysyłając swoje zgłoszenie na adres mailowy: pks2018@o2.pl podając imię, nazwisko, tytuł naukowy, nazwę uczelni/instytucji oraz tytuł warsztatu, w którym chcą Państwo wziąć udział.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy Konferencji

Koordynator konferencji
dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk


Wykonanie:
Mateusz Berent