XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

Wielowymiarowość edukacji


30 maja 2019 r.

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu
(ul. Lwowska 1).

Pedagogika jako nauka realizuje się na różnych płaszczyznach. Wbrew stereotypowemu myśleniu, nie koncentruje się tylko na dzieciach, ale ma wymiar całożyciowy. Celem tegorocznej konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy pedagoga z różnymi grupami odbiorców – dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi. Chcielibyśmy, aby podejmowana przez nas tematyka była okazją do dyskusji na temat nowatorskiego spojrzenia na metodykę pracy pedagoga na wszystkich etapach rozwoju człowieka. Konferencja skierowana jest zarówno do przyszłych pedagogów, jak i osób, które już pracują w zawodzie, bowiem praca z ludźmi wymaga ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji.

Konferencja składa się z części plenarnej, warsztatowej, sesji referatowej oraz posterowej. W pierwszej części zastanowimy się w jaki sposób budować relacje z dziećmi, wzmacniać ich samoocenę, radzić sobie z emocjami. Zaprezentujemy również możliwości wykorzystania terapii behawioralnej w edukacji. Przyjrzymy się bliżej roli asystenta rodziny, a także edukacji całożyciowej w kontekście osób niepełnosprawnych.

W części warsztatowej proponujemy wybór jednego z sześciu warsztatów dotyczących metodyki pracy pedagoga z wykorzystaniem m.in. sensoplastyki, eksperymentów, recyklingu, rozpoznawania temperamentu metodą prof. Georga Nelsona, a także autoprezentacji.

Osoby, które chciałyby zaprezentować swoje wystąpienie w sesji referatowej lub poster zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń do 28.04.2019 r. (Rejestracja). Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu, dostaną odpowiedź mailową do 1.05.2019 r. Sesja referatowa i warsztatowa odbywają się w tym samym czasie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczymy, że tematyka oraz forma naszej konferencji zachęci Państwa do wzięcia w niej udziału. Zachęcamy również do śledzenia naszej strony na Facebooku

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy Konferencji

Koordynator konferencji
dr Anna Kławsiuć-ZduńczykZOBACZ PLAKAT KONFERENCJI

Wykonanie:
Mateusz Berent