XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

Kreatywnie przez życie - innowacyjne formy rozwoju

25 maja 2017r.

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

Celem tegorocznej konferencji jest zachęcenie Państwa do innowacyjnego podejścia do własnej aktywności edukacyjno-zawodowej, czemu służyć będzie prezentacja alternatywnych form rozwoju. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwości wykorzystywania nietradycyjnych metod pracy, a także pokazać, że własne zainteresowania i pasje można łączyć z działalnością zawodową. Zależy nam na ukazaniu związku pomiędzy kreatywnym podejściem do budowania własnego warsztatu pracy, ze sposobem na poszukiwanie siebie, dążeniem do samorozwoju. Chcielibyśmy, aby prezentowane przez nas niestandardowe metody pracy ze zróżnicowanymi grupami odbiorców – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi - stały się inspiracją dla innych do konstruowania własnego, indywidualnego stylu pracy. Przygotowane przez nas wystąpienia, warsztaty i postery pokazują, że praca z drugim człowiekiem wymaga dużego zaangażowania, ale jednocześnie może być niezwykle różnorodna i ciekawa, jeśli będziemy świadomi tego, w jaki sposób kreatywnie wykorzystać swój potencjał.

Konferencja jak co roku składać się będzie z trzech części: plenarnej, posterowej i warsztatowej. Podczas sesji plenarnej poszukiwać będziemy inspiracji w sztuce, teatrze, literaturze do tworzenia warsztatu pracy terapeutycznej i dążenia do samorozwoju. W części warsztatowej uzupełnimy przekazaną wiedzę teoretyczną praktycznymi ćwiczeniami, które przyczynią się do urozmaicenia warsztatu pracy pedagoga m.in. w zakresie dramy, arteterapii, bajkoterapii, treningu pamięci. Sesja posterowa, będąca prezentacją innowacyjnych form rozwoju, stanowić będzie dopełnienie całości konferencji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji edukacyjnych, dla których proponowana przez nas tematyka jest ważna z punktu widzenia rozwoju osobistego i zawodowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o zarejestrowanie się w zakładce Rejestracja.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy Konferencji

Koordynator konferencji
dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk


Wykonanie:
Arkadiusz Topolski
Bartosz Sałacki