KONTAKTKoordynator konferencji:


dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
mail: annakz@umk.pl
Sekretarz konferencji:


Magdalena Białek
mail: KonferencjaPKS@gmail.com
Adres do korespondencji:

dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Katedra Edukacji Dorosłych, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń


Wykonanie:
Arkadiusz Topolski
Bartosz Sałacki