XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Kreatywnie przez życie – innowacyjne formy rozwoju”

25 maja 2017 roku
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
ul. Lwowska 1, Toruń

PROGRAM KONFERENCJI09.00 - 9.30 Rejestracja uczestników09.30 – 11.30 Sesja plenarna

Aula Darwina (nr 173a)


Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator OświatyWiktoria Kabat
Kreatywne nauczanie drogą do sukcesu wychowawczego

Anna Kuczerowska
Drama jako metoda rozwoju osobowości

Anna Pawlak, Sandra Lesiakowska
Arteterapia drogą do samorozwoju

Ewelina Romianowska
„Aktorka to JA” - wizerunek aktorstwa w oczach osób niepełnosprawnych intelektualnie – raport z badań

Ewelina Mechuła
Innowacyjne formy aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Małgorzata Piekarska
Rodzaje metod terapeutycznych i usprawniających funkcjonowanie osób z autyzmem

Martyna Lewandowska
Znaczenie książki w całożyciowym rozwoju człowieka


11.30 - 12.30 Sesja posterowa
Przerwa kawowa


Nikola Wachowicz
Pałac pamięci jako forma organizacji wiedzy

Anna Kuczerowska
Tablica interaktywna w edukacji

Ewelina Romianowska, Joanna Romianowska
3T – Terapia, Teatr, Twórczość

Małgorzata Krupa, Weronika Pakosz
Bajkoterapia jako metoda pobudzająca wyobraźnię i kreatywność dziecka

Martyna Lewandowska
Spotkania z książką w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie

Ewelina Mechuła
Warsztaty terapii zajęciowej jako szansa na rozwój


12.30 - 14.30 Sesja warsztatowa


Ewelina Romianowska, Joanna Romianowska, Katarzyna Kałużna
Warsztaty teatralne jako metoda wspierania rozwoju

Aleksandra Miziołek, Kinga Karpińska, Agata Litwinienko
Drama jako metoda aktywizacji

Ewelina Moziakowska, Małgorzata Krupa, Weronika Pakosz
Bajkoterapia jako forma wspierania rozwoju dzieci

Wiktoria Kabat, Ewelina Mechuła
Trening pamięci za pomocą kreatywnych metod pracy

Ewelina Janowicz, Sylwia Grabowska
Metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Katarzyna Stasiak, Mateusz Smieszek
Wykorzystanie metod alternatywnych w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych


14.45 – 15.00 Oficjalne zakończenie konferencjiWykonanie:
Arkadiusz Topolski
Bartosz Sałacki