XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Od wykluczenia do włączenia.
Podróż poprzez różne obszary życia społecznego”

29 maja 2018 roku
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
ul. Lwowska 1, Toruń

PROGRAM KONFERENCJI9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników10.00 – 12.15 Sesja plenarna

Aula Darwina (nr 173a)


Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty1. Joanna Romianowska
Prawnoczłowiecze aspekty wykluczenia i dyskryminacji
2. Ewelina Mechuła
Zaburzenia integracji sensorycznej jako bariera w procesie adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym
3. Monika Witkowska
Sztuka kontaktu z dzieckiem w śpiączce apalicznej jako przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia
4. Anna Bujakowska
Seksualność osób niepełnosprawnych
5. Małgorzata Piekarska
Wykluczenie osób dorosłych ze spektrum autyzmu
6. Ewelina Romianowska
Terapia kreatywna a przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych na nowotwór
7. Dominika Kwiatkowska
Twórcza resocjalizacja, czyli o konstruktywnym wykorzystaniu potencjału więźniów
8. Martyna Lewandowska
Formy włączania seniorów do życia społecznego


12.15 - 13.15 Sesja posterowa
Przerwa kawowa


13.15 - 14.45 Sesja warsztatowa


1. Natalia Wasielewska, Monika Mazurkiewicz, Oliwia Talkowska, Aleksandra Berent
Wykorzystanie technik socjoterapeutycznych w praktyce nauczycielskiej
(sala 388)
2. Agata Dankiewicz, Dorota Komorowska, Anna Folborska
Porozmawiajmy - czyli jak pozbyć się bariery między dzieckiem a rodzicem na podstawie Programu Wzmacniania Rodziny
(sala 346)
3. Julia Traczykowska, Anna Wierniewska, Aleksandra Trzciałkowska
NO STRESS! Droga przez różne techniki antystresowe (sala 306)
4. Magdalena Karolska, Danuta Lewandowska, Katarzyna Opalińska
Wspólna zabawa - integracji podstawa, czyli jak przygotować zajęcia integracyjno-animacyjne dla dzieci (sala 301)
5. Paulina Kawnik, Marta Klupczyńska, Milena Janczak
Warsztat tworzenia pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi (sala 397)

15.00 – 15.30 Oficjalne zakończenie konferencji (Sala Rady Wydziału, nr 394)
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o przesłanie danych: tytuł naukowy, imię, nazwisko oraz tytuł warsztatu, nazwę uczelni na adres: pks2018@o2.pl

Wykonanie:
Mateusz Berent