Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o przesłanie danych: tytuł naukowy, imię, nazwisko oraz tytuł warsztatu, nazwę uczelni na adres: pks2018@o2.pl


Wykonanie:
Mateusz Berent