PKS - Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka

X Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)


Całożyciowe uczenie się drogą do sukcesu

1 czerwca 2016 r
.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w X Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej pt. "Całożyciowe uczenie się drogą do sukcesu". Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 czerwca 2016 r.

Celem tegorocznej, jubileuszowej konferencji jest zainicjowanie dyskusji na temat całożyciowego uczenia się drogą formalną, pozaformalną i nieformalną, w kontekście realizowania indywidualnych karier życiowych. Konferencja organizowana przez studentów dla studentów, jest okazją do wymiany poglądów i nawiązania kontaktów z przedstawicielami ogólnopolskich uczelni.

Konferencja składa się z trzech części: plenarnej, posterowej i warsztatowej. Podejmowane zagadnienia są wynikiem naszej wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Podczas sesji plenarnej poruszone zostaną tematy związane z szeroko pojętym uczeniem się, nabywaniem nowych umiejętności i doświadczeń wpływających na rozwój osobowościowy, intelektualny i zawodowy. Zaprezentowane zostaną wystąpienia dotyczące m.in. rozwijania krytycznego i refleksyjnego myślenia u dzieci i młodzieży, korzyści płynących z podejmowania dodatkowych działań edukacyjnych, osiągania sukcesów edukacyjno-zawodowych przez osoby dorosłe z niepełnosprawnością. Sesja posterowa w związku z dziesięcioleciem PKS-u, poświęcona będzie prezentacji tematyki oraz plakatów dotychczasowych edycji konferencji. Wiedza teoretyczna zostanie przeniesiona na praktykę podczas warsztatów, w trakcie których uczestnicy doświadczą różnych form uczenia się m.in. wyrażania siebie poprzez ruch, odbierania świata za pośrednictwem zmysłów, w kontekście osób starszych i niepełnosprawnych, a także będą mieli okazję poznać techniki usprawniające proces uczenia się.

Dotychczasowe Toruńskie Pedagogiczne Konferencje Studenckie cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jak i przedstawicieli innych ośrodków akademickich. Liczymy na to, że i w tym roku skorzystacie Państwo z naszego zaproszenia i spotkamy się na X edycji PKS-u w jeszcze większym gronie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce Rejestracja.

Serdecznie zapraszamy!
Studenci WNP UMK,
Sekcja Andragogiczna
Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów UMK
Koordynator konferencji
dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk

Wykonanie: Andrzej Nowak

Aktualizacja: Michał Dunajski