XVII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

„Nowe technologie – edukacja – kariera – emocje w obliczu zachodzących zmian"

28 maja 2024 r.

Strona główna

Współczesny świat podlega dynamicznym zmianom. Proces transformacji, wynikający nie tylko z postępu technologicznego, ale także coraz to większej świadomości młodego pokolenia czy zmian kulturowych i społecznych, obejmuje różne sfery naszego życia m.in. edukację, przebieg kariery, relacje międzyludzkie, emocje. Żyjąc w świecie zglobalizowanym, innowacyjnym, a jednocześnie bardziej uzależnionym od nowoczesnych technologii, coraz bardziej istotne jest zrozumienie, jak te zmiany wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie. Zgłębianie tych tematów staje się nie tylko koniecznością, lecz także szansą na odkrycie nowych perspektyw i rozwiązań.
Celem naszej konferencji jest dyskusja nad problematyką związaną z możliwościami i konsekwencjami zmieniającego się w szybkim tempie świata, w różnych obszarach naszego życia m.in. edukacji, budowania i realizowania kariery, relacji z innymi.

Nurtują nas pytania m.in. o to:

  • Jakie możliwości i wyzwania edukacyjne, zawodowe, emocjonalne czy etyczne wiążą się z dynamicznym rozwojem nowych technologii?
  • Jakie współcześnie zachodzą zmiany w naszym życiu społecznym, w naszych relacjach, komunikacji z innymi, w sposobie spędzania czasu wolnego i jakie są tego konsekwencje?
  • Jak radzić sobie w nowej rzeczywistości?

Zapraszamy do wspólnej dyskusji wokół trzech głównych obszarów tematycznych:


1. Współczesne możliwości i wyzwania w edukacji


2. Planowanie i realizacja ścieżki kariery w nowej rzeczywistości


3. Życie emocjonalne i społeczne w szybko zmieniającym się świecie


Do przesyłania abstraktów zapraszamy studentów, doktorantów, absolwentów różnych kierunków studiów, a także wszystkich zainteresowanych, w celu zainicjowania interdyscyplinarnej dyskusji nad zaproponowaną przez nas problematyką.

W celu aktywnego udziału w konferencji należy zarejestrować się za pośrednictwem oficjalnej strony konferencji www.pks.umk.pl oraz przesłać abstrakt do 07.05.2024 r.


Nasza konferencja została objęta patronatem Dziekana Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz Prodziekan ds. Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Osoby biorące czynny udział w konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji ogólnopolskiej.


Udział w konferencji jest bezpłatny.


Aktualne informacje zamieszczać będziemy na oficjalnej stronie konferencji: www.pks.umk.pl oraz na www.facebook.com/PKS.UMK/

Liczymy, że forma oraz tematyka konferencji spotkają się z Waszym zainteresowaniem.


Serdecznie zapraszamy!


Komitet organizacyjny XVII Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej


Kierownik naukowy, koordynator konferencji

dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk

Konferencja w Toruniu